Upravljanje šole

 

Šolo upravljata ravnateljica in Svet zavoda OŠ Tišina, ki ga predstavljajo :

  • trije predstavniki ustanovitelja zavoda: Danijel Kolman, Dušan Novak in Robert Horváth;
  • pet predstavnikov zavoda: Lea Dšuban, Antonija Roškar, Aleksandra Donko, Janez Kutoš in Darja Kous;
  • trije predstavniki staršev: Aleksandra Karoli, Klavdija Kovač in Andrej Horvat.

Svet zavoda je bil na novo konstituiran dne, 26. 08. 2013 in dopolnjen maja 2016.

ORGANI UPRAVLJANJA

Strokovni organi šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor in strokovni aktivi.
Upravna organa: svet zavoda in svet staršev.

SKUPNOST UČENCEV

Učenci se organizirajo v oddelčne skupnosti in izvolijo po dva predstavnika v skupnost učencev šole. Vodi jo Tadeja Recek v sodelovanju z drugimi strokovnimi delavci.

SVET STARŠEV

Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga predstavniki staršev, izvoljeni na oddelčnih roditeljskih sestankih.

Aktualna obestila

GOSTOVANJE MPZ KORALEK

Ob zaključku šolskega leta so se pevci MPZ Mavrica ukvarjali s posebnim izzivom, saj smo v goste povabili mladinski...

Preberi več..

TEKMOVANJE IZ HITREGA RAČUNANJA NA PAMET

KILINGI NOMME, ESTONIJA – Rene Žižek in BRONASTA medalja v hitrem računanju na pamet   Tokrat smo se na...

Preberi več..

GOSTOVANJE MPZ KORALEK

  Ob zaključku šolskega leta so se pevci MPZ Mavrica ukvarjali s posebnim izzivom, saj smo v goste povabili...

Preberi več..

GLASBENA ŠOLA MURSKA SOBOTA

VPIS V GLASBENO ŠOLO MURSKA SOBOTA!

Preberi več..

STARA PLASTENKA ZA NOVO ŽIVLJENJE

JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO - STARA PLASTENKA ZA NOVO ŽIVLJENJE

Preberi več..

NORČAVI PUST V VRTCU PLAVČEK

»Danes bomo krofe cvrli, kakšno smešno še razdrli, vso obleko bomo slekli, se v pajace preoblekli…« Težko...

Preberi več..

DRUŽINSKO BRANJE SLAVNOSTNO ZAKLJUČILI S PROJEKTOM JAZ PA BEREM

  Bralna vrečka – kaj je to? To je vrečka, ki jo poznajo vsi člani družine otrok iz rumene igralnice, saj...

Preberi več..

LUTKOVNA PREDSTAVA OB SLOVENSEKM KULUTRNEM PRAZNIKU

  V vrtcu Plavček pri OŠ Tišina smo slavnostno obeležili slovenski kulturni praznik. Pogovori o pomenu...

Preberi več..