Zgodovina vrtca

Kako se je vse začelo?

Pred 36-im leti (1976) smo na Tišini dobili vrtec pri osnovni šoli. Za tiste čase je bil novi vrtec pomembna pridobitev v našem okolju, predvsem so se ga razveselili vedno bolj zaposleni starši. Takratni  vrtec je imel tri igralnice, načrtovan je bil za drugo starostno obdobje (za otroke od 3 – 6 let), sprejel pa je lahko cca. 50-60 otrok. Z leti so se pojavile vedno večje potrebe po varstvu mlajših otrok. Tako smo po 30-ih letih (2006) bivše hišniško stanovanje pri osnovni šoli preuredili v prvi jaslični oddelek (za otroke od 1-3 let). To je sprožilo pomemben preobrat na področju predšolske vzgoje in varstva.  Istega leta je bilo obnovljeno tudi otroško igrišče. Domači vrtec je postal vse privlačnejši in od takrat je vsakoletni vpis otrok naraščal. Čez dve leti smo tako morali zagotoviti dodatni začasni oddelek vrtca v prostorih osnovne šole, ki je ostal vse do danes. Potrebe po otroškem varstvu v občini je dodatno pokrila še, v letu 2009 ustanovljena, enota zasebnega katoliškega vrtca Lavra. Z obema vrtcema tako zagotavljamo primerno število prostih mest za predšolsko varstvo otrok v občini.
 
Zgolj zadostno število prostih mest pa še zdaleč ni zadostovalo potrebam današnjega časa, otrok in celotne družbe. Prostori so postali premajhni, utesnjeni, poleti vroči, pozimi jih je bilo težko ogreti, obstoječo stavbo je močno najedal zob časa, oprema in instalacije so dotrajale. Spremenili so se tudi predpis, ki so določali minimalne pogoje za prostore vrtcev. Obstoječi prostori starega vrtca so tako dosegali samo borih 46% predpisanih normativov. Vrtec je postal energijsko zelo potraten, kar smo v letu 2007 dokazali z študijo Energetskega pregleda javnih stavb v občini.

Veliko razlogov je tako narekovalo nujo po hitrem reševanju prostorskih težav v obstoječem vrtcu – zalogaj, ki je povezan z velikimi in omejenimi finančnimi sredstvi.

»Lov za denarjem«

Ker je milijonski projekt nemogoče financirati samo z sredstvi občinskega proračuna, smo se že v letu 2008 prijavili na razpis ministrstva za šolstvo in šport za investicije v vrtce. Pristali smo v sredini prioritetne lestvice, saj so bile potrebe drugod še večje. Zaradi skromnih sredstev za ta razpis je bilo izbranih le prvih šest vrtcev v celotni državi. Na skromna državna sredstva za investicije v vrtce smo tudi sami opozarjali institucije, ki so razpisovale evropski denar. V vmesnem času smo intenzivno pripravljali projekte za novi vrtec in kljub evropskemu projektu izgradnje lokalne ceste, v občinski proračun uvrstili še izgradnjo novega vrtca, upajoč na državni ali evropski denar.

Za pripravo projektov smo v letu 2009 dve tretjini sredstev pridobili iz državnega proračuna (od Službe Vlade RS za lokalno samouprav in regionalno politiko (SVLR) – na podlagi prijave za sredstva iz 23. člena ZFO-1 za leto 2009. Priprava dokumentacije je hkrati predstavljala 1 fazo projekta.

V začetku leta 2010 smo končno dočakali evropski razpis SVLR (Ur.l.RS, št. 7/2010) za pridobitev sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), na katerega je bilo prvič možno prijaviti tudi nizko energetske vrtce. Na podlagi uspešne kandidatur na razpisu, smo v avgustu 2010 prejeli pozitivni sklep o odobritvi 1,004.000 € evropskega denarja za nizko energetski vrtec. Veselo novico smo sporočili občanom na slavnostni prireditvi ob 10. občinskem prazniku v septembru 2010, ko smo tudi uradno razglasili začetek projekta.

V letu 2011 smo za del lastne udeležbe ponovno kandidirali za sredstva SVLR za leto 2011 in iz tega naslova pridobili dodatnih 82.753 € državnih sredstev za 2. fazo (izvedba). Za celotni projekt  (1 in 2 faza) je vreden čez 1,3 mio sredstev smo tako prejeli naslednje tuje vire:
– SVLR: 23. člen ZFO za leto 2009 (za fazo 1 – dokumentacija):                  36.787 €   %
– SVLR: 23. člen ZFO za leto 2011 (za fazo 2 – izvedba):                   82.753 €   %
– SVLR: iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (za fazo 2 – izvedba:        1,004.000,00 € %

Za celotno investicijo (faza 1 in 2) v vrednosti cca. 1,35 mio € smo tako uspeli pridobiti 75% evropskega denarja , 9% državnega denarja, občina pa je primaknila preostalih 16%. Brez sofinancerskih sredstev tako velikega projekta nikakor ne bi mogli izvesti še vrsto let.

»Od papirnatega projekta – do lesenega objekta« ali  »Ko hodiš, pojdi vedno do konca«

V začetku leta 2009 smo začeli aktivno snovati novi vrtec kot nizko energetski objekt. Povezali smo se s strokovnjakom s področja nizko energetske gradnje, ki je izdelal predhodno Študijo za obnovo in nizko energetsko razširitev vrtca in nam priporočal montažno leseno gradnjo iz visoko energetsko učinkovitih elementov. Na tej osnovi je strokovno delo nadaljeval projektant s svojo strokovno ekipo, pri tem je tesno sodeloval z občinsko upravo in vrtcem. Potrebna so bila številna usklajevanja, večkrat smo se za pomoč obrnili na strokovne sodelavce ministrstva za šolstvo in šport za področja investicij v vrtce in na druge strokovnjake. V oktobru 2009 smo imeli izdelano in v februarju 2010 dopolnjeno projektno dokumentacijo, na podlagi katere smo v aprilu 2010 pridobili gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje je bila tudi osnova za prijavo ne evropski razpis. Med tem časom, se je v letu 2010 spremenila zakonodaja, ki je omogočila racionalnejšo izvedbo objekta. Izdelane so bile ponovne spremembe projektne dokumentacije in natanko po enem letu smo pridobili tudi spremembo gradbenega dovoljenja, ki nam je omogočila nekaj pocenitev.

Z javnim naročilom za izbor izvajalca del na začetku žal nismo imeli sreče, saj smo morali postopek ponoviti. V drugem »poskusu« smo, kljub začetku revizijskega postopka, postopek uspešno zaključili in z najugodnejšim ponudnikom: partnerjema SGP Pomgrad d.d. in Lumar IG d.o.o., sklenili izvajalsko pogodbo v višini 1,150.324 €. Izvajalec je začel z deli 02.06.2011.

Najprej je sledilo rušenje starega dela (zahodni del do druge igralnice in sanitarij), tako je ostal le podkleteni del starega objekta, zaradi ohranitve potrebnih kletnih prostorov. Stroji so začeli razkopavati tudi prelepo otroško igrišče in podirati drevesa.

Za zemeljskimi deli in izkopi je začela nastajati velika izolirana talna plošča, ki je bila dvakrat večja od obstoječega vrtca. Šele takrat smo dobili pravi občutek kako velik bo novi objekt v primerjavi s starim. 

Sledil je najbolj pričakovani del gradnje – sestavljanje hišice iz lesenih kock. Veliki tovornjaki so pripeljali ogromne elemente 45 cm debelih lesenih sten, ki so jih sestavljali z žerjavi. V pičlih dveh avgustovskih tednih so bile vse zunanje stene vrtca sestavljene.

Dela so se nadaljevala z lesenim stropom in predelnimi stenami. Sledila je vgradnja lesenega pasivnega stavbnega pohištva (oken in vrat).

Na tleh in po stropu je bilo na desetine cevi za uvlačenje električnih in strojnih instalacij. Strojniki so pripravljali talno in stensko gretje. V strop so se namestile prezračevalne naprave po sistemu rekuperacije. Rekuperatorji (prezračevalne naprave) so nameščeni v sanitarijah, osrednjem prostoru s športno igralnico, kuhinji in pralnici in povezani s kanalskimi cevovodi.      

Ravna streha je počasi dobivala podobo »zelene strehe«, najprej je bila podobna »strešni njivi«, ki so jo vrtnarji zasadili z nizkoraslim rastlinjem. Tako smo naravi vrnili košček zelenih površin, ki smo jih z novim objektom pozidali. Zelena streha vrtca, ki ima tudi funkcijo izolatorja, je še posebej lepo vidna iz višjih šolskih učilnic.    

V objektu so se izvajala vsa obrtniška dela. Tako so bili na delu keramičarji, podopolagalci, parketarji, keramičarji, izvajalci notranjega stavbnega pohištva in številni drugi. Zunanjost objekta je polepšal zaključni fasadni sloj.  Stari del objekta je dobil debel izolativni plašč in novo fasado, za zaščito pred soncem so bile nameščene zunanje žaluzije.   

Počasi je vrtec dobival svojo pravo podobo – od zunaj in od znotraj. Ob terasah igralnic so bili postavljeni portali, ki so pozneje s svojimi slikovitimi barvami dali vrtcu prav  poseben estetski pečat. Otroške terase so zasenčile visoko kvalitetne avtomatske pergotende in ogradile lesene ograje.  Svojo podobo je dobivalo tudi otroško igrišče, s številnimi novimi igrali (hišica, peskovnih, prevesna  gugalnica, kača, otroške mize in stoli). Na igrišču smo zasadili sadno drevje, vrtec pa si je uredil zeliščno gredico. Le za planiranje okolice in sajenje trave smo morali počakati na ugodnejše spomladanske vremenske razmere.

Po končanih gradbenih delih se je pričel lepši del izvedbe – opremljanje prostorov. Za najugodnješega ponudnika opreme je bilo v aprilu izbrano podjetje Gonzaga – Pro d.o.o..iz Solkana, ki nam je v aprilu in maju dobavljalo i montiralo kvalitetno leseno pohištvo in ostalo opremo..

Po enem letu trdega dela je prejšnjih 210 m2 uporabnih površin starega vrtca za 3 oddelke otrok nadomestilo 732 m2 (skupaj z jaslimi 808 m2) uporabne površine novega 4 -oddelčnega vrtca (skupaj z jaslimi imamo tako 5 oddelkov). Prostorske kapacitete vrtca so se povečale za 3,3 krat. Razlika v prostornosti, funkcionalnosti, opremljenosti je neprimerljiva. Tudi najstarejša skupina se seli iz šole v vrtec. Vrtec bo lahko sprejel od 93-98 otrok (samo v novem delu pa od 81-86 otrok).   

Zakaj je naš novi nizko energetski vrtec tako poseben?

Njegova posebnost izvira že iz samega naziva. Stavba vrtca je izgrajena po nizko energetskem standardu, ki s svojo arhitekturno zasnovo ustvarja za otroke in zaposlene prijetno bivalno okolje in pomeni pomemben prihranek pri rabi energije in varovanju okolja. Poraba energije za ogrevanje se bo na m2 ogrevalne površine zmanjšala za 86%; če je bilo do sedaj v ogrevalni sezoni na m2 porabljenih 210 kWh energije, bi naj ta poraba po novem znašala samo 29 kWh/m2. Po teh kriterijih se približujemo celo pasivnemu standardu, ki pa zaradi kletnih prostorih ne more biti dosežen. Najpomembnejši vir ogrevanja pozimi je sonce, zato so tudi vsi ključni prostori obrnjeni proti jugu. Nasprotno pa izolativni učinek pasivnih sten in stavbnega pohištva poleti preprečuje pregrevanje. Prezračevalni sistem v objektu skrbi za stalen dotok svežega zraka v vse bivalne prostore.

Celotna gradnja je temeljila na zahtevah bio gradnje. Tako je osnovni gradbeni material les. Ogrodje objekta je iz pasivnih zunanjih sten z vpihano celulozo, podi so iz naravnega oljanega tehno parketa, celotno stavbno pohištvo je leseno, lesene so tudi terase, pergotende, ipd. Naravni materiali so bili uporabljeni tudi pri končni obdelavi prostorov (oljani parketi, naravne pleskarske barve ipd.). Iz naravnih materialov oz. energetsko varčna je tudi vsa oprema. Pohištvo vrtca je iz kvalitetnega lesa, večino masivnega. Vsi aparati bele tehnike in multimedije so energetsko varčni in zagotavljajo energijski standard porabe A+ oz. A++. V sanitarijah se uporablja ekološki papir in brisače. Da bi opozorili na poseben odnos do varovanja okolja, predvsem pa takšnega ravnanja učili naše najmlajše, nas spominjajo tudi motivi dreves na steklenih vratih in vhodih v vrtec.

In ni naključje, da  je novi vrtec dobil tudi svoje ime. Poimenovali smo ga po znamenitosti iz našega naravnega okolja – modri žabi v Zatonu na Petanjcih. Odslej se imenuje Vrtec Plavček. Verjamemo, da se bodo vsi zaposleni skupaj z otroci prav posebej trudili, da bodo  v duhu celotnega objekta vzgajali in učili tudi naše najmlajše.

Klaudija Šadl Jug

Aktualna obestila

GOSTOVANJE MPZ KORALEK

Ob zaključku šolskega leta so se pevci MPZ Mavrica ukvarjali s posebnim izzivom, saj smo v goste povabili mladinski...

Preberi več..

TEKMOVANJE IZ HITREGA RAČUNANJA NA PAMET

KILINGI NOMME, ESTONIJA – Rene Žižek in BRONASTA medalja v hitrem računanju na pamet   Tokrat smo se na...

Preberi več..

GOSTOVANJE MPZ KORALEK

  Ob zaključku šolskega leta so se pevci MPZ Mavrica ukvarjali s posebnim izzivom, saj smo v goste povabili...

Preberi več..

GLASBENA ŠOLA MURSKA SOBOTA

VPIS V GLASBENO ŠOLO MURSKA SOBOTA!

Preberi več..

STARA PLASTENKA ZA NOVO ŽIVLJENJE

JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO - STARA PLASTENKA ZA NOVO ŽIVLJENJE

Preberi več..

NORČAVI PUST V VRTCU PLAVČEK

»Danes bomo krofe cvrli, kakšno smešno še razdrli, vso obleko bomo slekli, se v pajace preoblekli…« Težko...

Preberi več..

DRUŽINSKO BRANJE SLAVNOSTNO ZAKLJUČILI S PROJEKTOM JAZ PA BEREM

  Bralna vrečka – kaj je to? To je vrečka, ki jo poznajo vsi člani družine otrok iz rumene igralnice, saj...

Preberi več..

LUTKOVNA PREDSTAVA OB SLOVENSEKM KULUTRNEM PRAZNIKU

  V vrtcu Plavček pri OŠ Tišina smo slavnostno obeležili slovenski kulturni praznik. Pogovori o pomenu...

Preberi več..